Συναρπαστική εμπειρία στην εκπαιδευτική διαχείρισης έργων!

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

H προσομοίωση διαχείρισης έργων  επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης έργων. Ο προσομοιωτής συμβάλλει επίσης στην απόκτηση ικανοτήτων επικοινωνίας, ικανοτήτων ηγεσίας και ομαδικής εργασίας.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να διαχειριστούν ένα έργο (στον δικό τους τομέα εργασίας) με περιορισμούς, σε πραγματικό χρόνο και πρέπει να πάρουν αποφάσεις κάτω από πίεση. Το επίπεδο δυσκολίας μπορεί να προκαθοριστεί με βάση τις γνώσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων και στο τέλος δίνεται λεπτομερείς αναφορά για σκοπούς αξιολόγησης των αποφάσεων και επιλογών που πάρθηκαν κατά την διάρκεια του προγραμματισμού και της εκτέλεσης του έργου. Όλα αυτά σε ένα ασφαλισμένο περιβάλλον που τα λάθη δεν κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα ή την καριέρα των συμμετεχόντων. Review Technique).
Μέχρι στιγμής, ο προσομοιωτής έχει χρησιμοποιηθεί σε περισσότερες από 50 χώρες και έχει συμβάλει στην κατάρτιση περισσότερων από 150.000 διαχειριστών έργων.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να διαχειριστούν ένα έργο (στον δικό τους τομέα εργασίας) με περιορισμούς, σε πραγματικό χρόνο και πρέπει να πάρουν αποφάσεις κάτω από πίεση. Το επίπεδο δυσκολίας μπορεί να προκαθοριστεί με βάση τις γνώσεις και εμπειρίες των συμμετεχόντων και στο τέλος δίνεται λεπτομερείς αναφορά για σκοπούς αξιολόγησης των αποφάσεων και επιλογών που πάρθηκαν κατά την διάρκεια του προγραμματισμού και της εκτέλεσης του έργου. Όλα αυτά σε ένα ασφαλισμένο περιβάλλον που τα λάθη δεν κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα ή την καριέρα των συμμετεχόντων.Τα πλεονεκτήματα της προσομοίωσης:

 

- Το πρόγραμμα ενσωματώνει όλες τις πτυχές της διαχείρισης του έργου.
- Βοηθά στην μάθηση και κατανόηση μέσα από τις σωστές επιλογές σε ένα ασφαλισμένο περιβάλλον.
- Η πλησιέστερη δυνατή εμπειρία στην πραγματικότητα.

- Γνώση και απόκτηση δεξιοτήτων που δεν θα ξεχαστεί ποτέ.

- Απόκτηση εμπειρίας σε όλα τα στάδια του κύκλου διαχείρισης ενός έργου
 - Το επίπεδο δυσκολίας μπορεί να προκαθοριστεί, γίνεται εισαγωγή πραγματικών προκλήσεων, εκτέλεση σε ομαδική εργασία, ενθαρρυντικό περιβάλλον για τους εκπαιδευόμενους. Όλα αυτά συμβάλλουν σε μια ευχάριστη και συναρπαστική εμπειρία.

- Συμβάλει στην αναγνώριση των σημαντικών σημείων για την αποτελεσματική διαχείριση έργων και των συνεπειών του κακού προγραμματισμού ή των κακών αποφάσεων κατά την διάρκεια της διεξαγωγής ενός έργου.

    

 

 

Posted: Andreas Solomou
07/10/2017